ועדת מכרזים

ח"מ נאשד גדיר - יו"ר הועדה
ח"מ חסן גדיר – מ"מ יו"ר ועדת מכרזים
ח"מ מוהיב חוג'יראת – חבר
ח"מ פתחי חריב – חבר
ח"מ זידאן חוג'יראת – חבר 

ועדה תמיכות ומלגות

ח"מ רביע גדיר – יו"ר הועדה
ח"מ השאם חוג'יראת – חבר
ח"מ פתחי חריב – חבר
ח"מ מחמד חוגיראת – חבר
ח"מ זידאן חוג'יראת – חבר

ועדת הנחות

ח"מ מחמוד חוג'יראת – יו"ר הועדה
ח"מ מוהיב חוג'יראת – חבר
ח"מ זידאן חוג'יראת – חבר
ח"ב נאשד גדיר – חבר
ח"מ מחמד חוג'יראת – חבר

ועדת מיגור אלימות

ח"מ השאם חוג'יראת – יו"ר
ח"מ פתחי חריב – חבר
ח"מ רביע גדיר – חבר
ח"מ מחמד חוגיראת – חבר
ח"מ מחמוד חוג'יראת – חבר

ועדת איכות סביבה

מוהיב חוג'יראת – יו"ר הועדה
חסן גדיר – חבר
פתחי חריב – חבר
נאשד גדיר – חבר
זידאן חו'יראת – חבר

ועדת חקלאות

מחמד חוג'יראת יו"ר הועדה
סאלח גדיר חבר
פתחי חריב חבר
זידאן חוג'יראת חבר
השאם חוג'יראת חבר